Baza instytucji 2016

INFORMATOR

Dane podmiotów w Powiecie Kętrzyńskim,
które organizują ofertę dla osób stosujących
przemoc w rodzinie-aktualizacja lipiec 2016r.

 

L.p.

Podmiot prowadzący

Nazwa

Dane teleadresowe

Zakres oddziaływań

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny
dla osób uzależnionych współuzależnionych i ofiar przemocy

ul. Pocztowa 9

11-400 Kętrzyn

89 751 09 00

 

-poradnictwo specjalistyczne

-program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

2.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Punkt Konsultacyjny

ul. Pocztowa 11

11-400 Kętrzyn

89 751 29 01

 

-konsultacje psychologiczne

-konsultacje  terapeutyczne

-konsultacje prawne

-program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie

Ośrodek Konsultacyjno-Psychoedukacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Kościuszki 2

11-400 Kętrzyn

89 751 41 29

-konsultacje psychologiczno-terapeutyczne

 

4.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Punkt Konsultacyjny

ul. Wojska Polskiego

11-410 Barciany

(89) 753 11 87

-poradnictwo terapeutyczne

5.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnień

ul. Kolejowa 25A

11-440 Reszel

89 755 02 33

-konsultacje  terapeutyczne