Szansa na pracę

Rekrutacja

RUSZA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „GOTOWI DO PRACY” NA ROK 2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie zaprasza osoby zainteresowane aktywizacją
społeczną i zawodową do udziału w VII edycji projektu systemowego „Gotowi do pracy”

Uczestnicy powinni spełniać następujące kryteria:

- zamieszkanie na terenie Powiatu Kętrzyńskiego,
- posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności bez względu na stopień  i rodzaj niepełnosprawności,

- wiek w przedziale 15-60 kobiety 15-65 mężczyźni (tj. wiek aktywności zawodowej),
- posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo.

Więcej…

 

Gotowi do pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie serdecznie zaprasza przedstawicieli Organizacji Pozarządowych na spotkanie informacyjne dotyczące rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz projektu systemowego „Gotowi do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja Integracji Społecznej. Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2012r. o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

Więcej…

 

Gotowi do pracy 2011

15.12.2011r. w Hotelu „Koch” odbyło się zakończenie projektu „Gotowi do Pracy”. Projekt realizowany był w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1.2 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt realizowany był przez cały 2011r. Beneficjentami projektu były osoby niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo, mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego.

Więcej…

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE INFORMUJE, ŻE PROWADZI REKRUTACJĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "GOTOWI DO PRACY" NA ROK 2011

Projekt adresowany jest do osób:
-  w wieku aktywności zawodowej 15-65 lat (kobiety do 60 lat);
- posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności  (grupie inwalidzkiej)
- niepracujących
- zamieszkujących na terenie Powiatu Kętrzyńskiego.

Więcej…

 

Szansa na pracę

Kolejna grupa osób niepełnosprawnych zakończyła udział w projekcie realizowanym przez kętrzyńskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Konferencja podsumowująca projekt odbyła się w Sali Kominkowej starostwa. Przedsięwzięcie było skierowane do bezrobotnych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kętrzyńskiego i współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 - 2013. Spotkanie rozpoczął koordynator projektu Michał Kochanowski, który przedstawił jego założenia pod nazwą „Gotowi do pracy”.
- Nie obiecywaliśmy ludziom, że po przystąpieniu do naszego projektu od razu damy im pracę. Poprzez warsztaty psychologiczne i doradztwo

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria