Informacje

BAZA INSTYTUCJI 2018 r.

INFORMATOR

Dane podmiotów w powiecie kętrzyńskim, które organizują ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie - aktualizacja lipiec 2018 r.

 

Więcej…

 

Polsko-belgijska współpraca w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniach 9 – 13 października 2017r. w ramach projektu „Zwalczanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie”, realizowanego przez Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wspólnie z Administracją Komisji Wspólnotowej Francuskiej w ramach „Programu Wykonawczego na lata 2017-2019” w województwie warmińsko-mazurskim przebywała belgijska delegacja służb socjalnych.

Stronę belgijską reprezentowały: Laurence Julemont, prawnik w Centrum Planowania Rodziny w Brukseli, Jaïda Elastal, pracownik socjalny w Centrum Planowania Rodziny w Brukseli i Myriam de Vinck, dyrektor Centrum Zapobiegania Przemocy Małżeńskiej i w Rodzinie w Brukseli.

Delegacja, wspólnie z przedstawicielami  Wydziału Polityki Społecznej W-M UW  uczestniczyli w  cyklu spotkań.  W dniu 10 października 2017r. gościli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Dyrektor Dorota Siwicka oprowadziła gości
po jednostce łącznie z Hostelem Punktu Interwencji Kryzysowej, gdzie interwencyjnie
do trzech miesięcy mogą przebywać osoby doznające przemocy w rodzinie. Następnie gościom zaprezentowano system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie kętrzyńskim, w tym realizowane na przestrzeni ostatnich lat projekty. Cennym elementem spotkania była wymiana doświadczeń i porównanie rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w obu krajach.