Profilaktyka = Dobra Praktyka

KONFERENCJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie w ramach Projektu „Profilaktyka=Dobra Praktyka” współfinansowanego przez MRPiPS w dniu 25 listopada 2016r. zorganizowało konferencję pt. Współczesne rozumienie przemocy wobec dzieci.

Więcej…

 

WARSZTATY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie zrealizowało cykl warsztatów edukacyjno-terapeutycznych skierowanych do wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 12-15 lat.  Celem zajęć było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi konstruktywnej komunikacji, porozumiewania się bez przemocy, modyfikowania agresywnych zachowań, promowania postaw współpracy i szacunku wobec innych, radzenia sobie z trudnymi emocjami.