Powiat bez przemocy

Baza instytucji 2016

INFORMATOR

Dane podmiotów w Powiecie Kętrzyńskim,
które organizują ofertę dla osób stosujących
przemoc w rodzinie-aktualizacja lipiec 2016r.

Więcej…

 

Baza podmiotów 2015

INFORMATOR

Dane podmiotów w Powiecie Kętrzyńskim,
które organizują ofertę dla osób stosujących
przemoc w rodzinie-aktualizacja lipiec 2015r.

 

Więcej…

 

GRUPA SAMOPOMOCOWA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że od listopada 2014r. rozpoczynają się spotkania  Grupy Samopomocowej Dla Kobiet, które doświadczyły przemocy ze strony  osób najbliższych.

Więcej…

 

Diagnoza osób zagrożonych przemocą w rodziniewpowiecie kętrzyńskim

Diagnoza osób zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie kętrzyńskim

 

Co to jest przemoc w rodzinie

Co to jest przemoc w rodzinie?

To jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym bądź psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Pliki
Pomoc Prawna

Galeria
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama