Aktywny Samorząd

KOMUNIKAT 2018

 

Zarządzenie w sprawie realizacji programu w 2017 r.

Zarządzenie Nr 2/2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

z dnia 20 lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

KOMUNIKAT!

KOMUNIKAT

Aktywny Samorząd w 2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie działające w imieniu Powiatu Kętrzyńskiego informuje, że rozpoczął realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd w 2017r.”, który finansowany jest ze środków PFRON.

W BIEŻĄCYM ROKU DOFINANSOWANIE MOŻNA UZYSKAĆ DO:

 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1.  Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

a)      Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

b)      Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2.  Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a)      Zadanie 1: pomoc z zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

b)      Zadanie 2: dofinansowanie  szkoleń  w zakresie  obsługi  nabytego  w  ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3.  Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

a)       Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka  inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

b)      Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

c)       Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

4.  Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki   osobie zależnej;

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji  w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub przewód doktorancki otwarty poza studia doktoranckimi) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/ zaocznym lub ekstremistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

Moduł I – w trybie ciągłym,  w terminie od 01.04.2017r. do 30.08.2017r.

Moduł II (dofinansowanie kosztów nauki)

– semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2016/2017 w terminie od 20.02.2017r. do 30.03.2017r.

- semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2017/2018 w terminie od 01.09.2017r. do 10.10.2017r.

Informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ul. Pocztowa 9, pokój nr 5 lub telefonicznie (89) 751-09 00 oraz na stronie www.pcprketrzyn.pl/aktywny samorząd.

WAŻNE !!!

Pełna treść dokumentów, zaktualizowane informacje oraz warunki dofinansowania (wysokość, zasady) pilotażowego programu Aktywny samorząd 2017r. można uzyskać na stronie internetowej PFRON pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad

 

KIERUNKI DZIAŁAN I WARUNKI BRZEGOWE

Załącznik
do uchwały nr 48/2016
Zarządu PFRON
z dnia 18 października 2016 r


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria