BAZA INSTYTUCJI 2018 r.

INFORMATOR

Dane podmiotów w powiecie kętrzyńskim, które organizują ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie - aktualizacja lipiec 2018 r.

 

 

 

L.p.

Podmiot prowadzący

Nazwa

Dane teleadresowe

Zakres oddziaływań

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego

ul. Pocztowa 9

11-400 Kętrzyn

89 751 09 00

-poradnictwo specjalistyczne

-program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

2.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Punkt Konsultacyjny

ul. Pocztowa 11

11-400 Kętrzyn

89 751 29 01

-konsultacje psychologiczne

-konsultacje  terapeutyczne

-konsultacje prawne

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie

Ośrodek Konsultacyjno-Psychoedukacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Kościuszki 2

11-400 Kętrzyn

89 751 41 29

-poradnictwo psychologiczne

-poradnictwo terapeutyczne

 

4.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Punkt Konsultacyjny

ul. Wojska Polskiego 7

11-410 Barciany

89 753 11 87

-poradnictwo terapeutyczne

- poradnictwo psychologiczne

5.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnień

ul. Kolejowa 25A

11-440 Reszel

89 755 02 33

-konsultacje  terapeutyczne

-poradnictwo psychologiczne

6.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie

 

Punkt Konsultacyjny

Plac Rynkowy 14

11-420 Srokowo

89 754 45 33

-poradnictwo psychologiczne

-konsultacje  terapeutyczne

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria