AKTYWIZACJA ZAWODOWA W MIESZKANIU CHRONIONYM TRENINGOWYM

W dniu 1 czerwca 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy odbył się trening poszukiwania pracy dla osób usamodzielnianych zamieszkujących Mieszkanie Chronione Treningowe przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Uczestnicy zostali w profesjonalny sposób wdrożeni w tematykę poszukiwania pracy. Zapoznali się m.in. metodami poszukiwania zatrudnienia oraz z usługami rynku pracy. Mieli możliwość udziału w teście, który pomógł im określić własne predyspozycje zawodowe. Rady i wskazówki otrzymane od doradcy zawodowego są dla uczestników niezwykle cenne, a wiedza wyniesiona ze spotkania będzie im towarzyszyła przez całe życie. Dzięki przeprowadzonym warsztatom mieszkańcy Mieszkania Chronionego Treningowego w Kętrzynie dowiedzieli się, że poszukiwanie pracy może odbywać się w sposób indywidualny, a w razie potrzeby mogą liczyć na wsparcie specjalistów.

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria