POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

W związku z nadejściem sezonu zimowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że osoby potrzebujące schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania mogą uzyskać stosowną pomoc we właściwych dla miejsca pobytu ośrodkach pomocy społecznej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, tj:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ul. Pocztowa 11                             tel. 89 7512901

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach ul. Mickiewicza 13                        tel. 89 7540004

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu ul. Klolejowa 25a                             tel. 89 7550233

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ul. Kościuszki 2                           tel. 89 7514129

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach ul. Wojska Polskiego 7         tel. 89 7531187

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie ul. Plac Rynkowy 1                    tel. 89 7544533

Ponadto informujemy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

W załączeniu zamieszczamy wykaz placówek niosących pomoc osobom bezdomnym na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama