Druki

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dziecko)

2. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej/dziecka

3. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

4. Wniosek o wydanie karty parkingowej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

1. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

2. Przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

3. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

4. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

5. Dofinansowanie  zakupu urządzeń (wraz z montażem*)  z zakresu likwidacji barier  w komunikowaniu się

6. Dofinansowanie  zakupu urządzeń (wraz z montażem*) z zakresu likwidacji barier technicznych

7. Dofinansowanie  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji

8. WNIOSEK osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej o przyznanie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Aktywny Samorząd

1.  Wniosek Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

2. Wniosek O - Moduł I - dziecko

3. Wniosek P Moduł I - osoba dorosła

4. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I Obszar A Zadanie 1 - oprzyrządowanie samochodu

5. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania -  Moduł I Obszar A Zadanie 2 - prawo jazdy

6. specyfikacja przedmiotu dofinansowania -  Moduł I Obszar B Zadanie 1 i  2 - sprzęt elektroniczny i szkolenie

7. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania -  Moduł I Obszar C Zadanie 2 - naprawa wózka elektrycznego

8. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania -  Moduł I Obszar C Zadanie 3 - zakup protezy

9. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania -  Moduł I Obszar C Zadanie 4 - naprawa protezy

10. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I Obszar D - przedszkole, żłobek

11. zał 2a -  zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar B Zadanie 1 - dysfunkcja narządu ruchu

12. zał 2a - zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar C  Zadanie 3 i  4 - dysfunkcja narządu ruchu

13. zał 2b - zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar B Zadanie 1 - dysfunkcja narządu wzroku


 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama