Druki

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dziecko)

2. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej/dziecka

3. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

4. Wniosek o wydanie karty parkingowej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Katalog elementów likwidujących osobom niepełnosprawnym bariery architektoniczne, techniczne w w komunikowaniu się.

1. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

2. Przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

3. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

4. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

5. Dofinansowanie  zakupu urządzeń (wraz z montażem*)  z zakresu likwidacji barier  w komunikowaniu się

6. Dofinansowanie  zakupu urządzeń (wraz z montażem*) z zakresu likwidacji barier technicznych

7. Dofinansowanie  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji

8. WNIOSEK osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej o przyznanie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Aktywny Samorząd

1. WNIOSEK „O” – część A

2. WNIOSEK „P”

3. WNIOSEK „Moduł II” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

4. OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON

6. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I/Obszar B/Zadanie nr 1 oraz nr 2


7. ZAŚWIADCZENIE wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON (pilotażowy program „Aktywny samorząd”)

8. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar  B Zadanie nr 1, Obszar C Zadanie nr 1

9. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” załącznika nr 2a  do formularza wniosku – dotyczy formularzy wniosków  – Moduł I Obszar  C Zadanie nr 3  i 4


10. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania  - Moduł I/Obszar A/Zadanie 1

11. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 1

12. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania  - Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 2

13. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania  - Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 3

14. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania  - Moduł I/Obszar C/Zadanie nr 4

15. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania  - Moduł I/Obszar D

16. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania  - Moduł I/Obszar A/Zadanie nr 2

17. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Załącznik nr 2b  do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu  „Aktywny samorząd” –
Moduł I Obszar  B Zadanie nr 1

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama