Programy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Uchwała Nr XVII/16/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011-2020

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020 (pobierz)

2. Powiatowy Program Korekcyjno - Edukacyjny Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2011 - 2020  (pobierz)

3. Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2011 - 2020  (pobierz)

4. Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2011-2020 (pobierz)

5. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kętrzyńskim na lata 2012-2016 (pobierz)
6. MAPA NIEZBĘDNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I KIERUNKÓW DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZASPAKAJANIA POTRZEB OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM NA LATA 2016-2020 (pobierz)

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama