PCPR Ketrzyn

# Nazwa Pozycja Telefon Telefon komórkowy Faks
1 admin admin (89) 751 09 00 (89) 751 09 00
2 Dorota Siwicka Dyrektor PCPR (89) 751 09 00 (89) 751 09 00
3 Alicja Meller Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej (89) 751 09 00 (89) 751 09 00
4 Małgorzata Wołosowska Zespół Instytucjonalnej Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną (89) 751 09 00 (89) 751 09 00
5 Beata Myślak Rehabilitacja Zawodowa i Społeczna Osób Niepełnosprawnych (89) 751 09 00 (89) 751 09 00
6 Krystyna Bielińska Rehabilitacja Zawodowa i Społeczna Osób Niepełnosprawnych (89) 751 09 00 (89) 751 09 00
7 Marlena Mickiewicz Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności (89) 751 14 12 (89) 751 09 00
8 EFS Europejski Fundusz Społeczny (89) 751 09 00 (89) 751 09 00
9 Piworowicz Monika Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (89) 751 14 12 (89) 751 09 00
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria