Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie rozpoczęło realizację projektu pn. „Bezpieczna rodzina”, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Więcej…

 

Zarządzenie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie z dnia 3 marca 2015 r. za dzień świąteczny przypadający w  sobotę 15 sierpnia 2015 r.

W Dniu 14 Sierpnia 2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

NIECZYNNE

 

UWAGA STUDENCI ZMIANA TERMINU

W ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” -  Moduł II - dofinansowanie kosztów kształcenia na poziomie wyższym uległ zmianie termin przyjmowania wniosków.

  • na semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2015/2016 wnioski przyjmowane będą  w terminie od 01.09.2015r. do 10.10.2015r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ul. Pocztowa 9, pokój nr 5 lub telefonicznie (89) 751-09 00 oraz na stronie www.pcprketrzyn.pl

 

Relacja TV

Relacja Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej z Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie : LINK

 

Fotorelacja

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z zorganizowanych Dni Rodzicielstwa Zastępczego: GALERIA

 
Pliki
Pomoc Prawna

Galeria
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama