Zostań Wolontariuszem

 

Konkurs Lady D

W dniu 08.09.2015 roku w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się gala będąca podsumowaniem Konkursu „Lady D” im. K. Bochenek, której organizatorem był Oddział Warmińsko– Mazurskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy współudziale  samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem konkursu było wyróżnienie wyjątkowych, aktywnych kobiet, które mimo niepełnosprawności wykorzystują cały swój potencjał, aby być aktywnymi przedstawicielkami naszego społeczeństwa.

Ogólnopolskie wydarzenie organizowane jest od 2002 roku, z inicjatywy m.in. Parlamentarnej Grupy Kobiet. W naszym regionie odbyło się po raz pierwszy, a wyróżnienia przyznano podczas uroczystej gali (8 września 2015 roku).

Więcej…

 

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie rozpoczęło realizację projektu pn. „Bezpieczna rodzina”, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Więcej…

 

Zarządzenie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie z dnia 3 marca 2015 r. za dzień świąteczny przypadający w  sobotę 15 sierpnia 2015 r.

W Dniu 14 Sierpnia 2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

NIECZYNNE

 

UWAGA STUDENCI ZMIANA TERMINU

W ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” -  Moduł II - dofinansowanie kosztów kształcenia na poziomie wyższym uległ zmianie termin przyjmowania wniosków.

  • na semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2015/2016 wnioski przyjmowane będą  w terminie od 01.09.2015r. do 10.10.2015r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ul. Pocztowa 9, pokój nr 5 lub telefonicznie (89) 751-09 00 oraz na stronie www.pcprketrzyn.pl

 
Pliki
Pomoc Prawna

Galeria
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama