POMOC POGORZELCOM

 

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad:

  1. psychologa we wtorki w godz. 12-14
  2. prawnika w poniedziałki w godz. 12-14

Chętnych zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego pod numerem 89 751 0900 celem ustalenia terminu i godziny porady.

Ponadto codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 można skorzystać z poradnictwa socjalnego w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

 

MONITORING STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

 

W dniu 10 stycznia 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji pomocowych na szczeblu powiatowym, gminnym oraz pozarządowym, w którym wzięło udział 20 osób. Celem spotkania było dokonanie monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011-2020, przyjętej Uchwałą Nr IV/33/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 24 lutego 2011 r. oraz ewaluacji „Mapy niezbędnych przedsięwzięć i kierunków działania w zakresie zaspokajania potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w Powiecie Kętrzyńskim na lata 2016-2020”. Spotkanie rozpoczęto od analizy wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej na 2016 rok, przyjętych przez Radę Powiatu w Kętrzynie w dniu 22 marca 2016 r., a także stopnia ich realizacji. Następnie na podstawie danych ilościowych przedstawionych przez ośrodki pomocy społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ketrzynie i zespoły opieki zdrowotnej przedstawiono skalę i rodzaj problemów społecznych występujących na terenie Powiatu Kętrzyńskiego. Powyższe stanowiło podstawę do dalszej pracy w grupach roboczych w celu zaplanowania działań na rok 2017 r. w obszarach:

1. Dziecko i rodzina

2. Osoby niepełnosprawne i starsze

3. Długotrwale Bezrobotni

4. Instytucje i organizacje działające w sferze pomocy społecznej.

Z opracowanych w zespołach roboczych materiałów zostanie sporządzony plan działań na rok 2017 r.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE KART PARKINGOWYCH

 

Życzenia Bożonarodzeniowe 2016 r.