KOMUNIKAT - AKTYWNY SAMORZĄD

PFRON

UWAGA   STUDENCI !!!

W dniu 10 października 2016 roku

kończy się termin przyjmowania wniosków  w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” -  Moduł II - dofinansowanie kosztów kształcenia na poziomie wyższym na semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2016/2017.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ul. Pocztowa 9, pokój nr 5 lub telefonicznie (89) 751-09 00 oraz na stronie www.pcprketrzyn.pl/aktywny samorząd.

 

TAN 2016

 

Światowy Dzień FAS

9 WRZEŚNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ FAS

W dniu dzisiejszym obchodzimy święto mające na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie problemu w skali światowej. FAS - płodowy zespół alkoholowy jest obecnie najczęstszą przyczyną upośledzenia umysłowego w zachodniej cywilizacji, której można całkowicie zapobiec.

 

PROFILAKTYKA=DOBRA PRAKTYKA

Powiat Kętrzyński w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2016r. otrzymał dotację celową na realizację Projektu „PROFILAKTYKA=DOBRA PRAKTYKA” Realizatorem projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Głównym celem projektu jest: podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Projekt będzie realizowany od lipca2016r. do grudnia 2016r. Informacje o terminach i planowanych działaniach udostępniane będą na bieżąco na stronie internetowej www.pcprketrzyn.pl

 

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” składa podziękowania sponsorom pikniku zorganizowanego w dniu 28 maja 2016 r. w Reszlu z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Dzięki hojności darczyńców możliwe było przygotowanie wspaniałej zabawy rodzinom zastępczym oraz dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych z Reszla i Kętrzyna w postaci: „Miasteczka Dmuchańców” z licznymi atrakcjami, posiłkiem z grilla i grochówką oraz watą cukrową. Pomocną dłoń okazały:

MTI FURNINOVA Sp. zoo

PHILIPS LIGHTING POLAND Sp zoo

INTERMARCHE

Pan Zbigniew Ostapczuk - FIRMA OST-BUD

Z wyrazami szacunku,

Dorota Siwicka

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama