KONFERENCJA

W dniu 26 maja 2017 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Pedagogicznej
im.
Janusza Korczaka w Olsztynie odbyłasię II Warmińsko - Mazurska
Konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.Organizatorem
spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu Marszałkowskiego.Uroczystość uświetniła obecność Wicemarszałek
Pani Wioletta Śląska Zyśk. Podczas konferencji,której głównym celem
było podkreślenie wagi i rangi rodzin zastępczych, uhonorowano rodziny
ze wszystkich powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Statuetkę w formie symbolicznego diamentu, który po odpowiednim
oszlifowaniu przybiera pożądany kształt otrzymali Państwo Anna i Mariusz Okuszko.
Całą uroczystość uświetnił występ instrumentalny i wokalny
Remigiusza Pawelczyka, którym poruszył serca zaproszonych gości.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie składa gratulacje
wyróżnionej rodzinie.Dziękujemy za wieloletnią współpracę i chęć
niesienia profesjonalnej pomocy płynącej z głębi serca.
Poniżej prezentujemy zdjęcia z uroczystości...

Więcej…

 

GRUPA WSPARCIA

W dniu 25.05.2017r. o godz. 10.00 w sali nr 6 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Tematem przewodnim będzie profilaktyka uzależnień.

Informacji na temat zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających udzieli funkcjonariusz policji - specjalista ds. nieletnich i patologii z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

 

Nie zamykaj oczu, zatrzymaj przemoc

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", edycja 2017.

Wyłoniono 78 jednostek, które otrzymały dofinansowanie do realizacji zadań związanych z  przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wśród nich, na dwunastym miejscu znalazł się powiat kętrzyński.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie jako podmiot realizujący zadanie otrzymało dotację na realizację projektu „Nie zamykaj oczu, zatrzymaj przemoc”.

Celem głównym projektu jest dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Oczekiwane rezultaty projektu to :

  • dostosowanie gabinetu terapeutycznego do prowadzenia indywidualnych rozmów z  osobami doznającymi przemocy w rodzinie i świetlicy socjoterapeutycznej;
  • podniesienie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie;
  • zwiększenie dostępności pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie i skuteczności ochrony ich praw;
  • złamanie stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie;
  • uwrażliwienie mieszkańców powiatu na zjawisko przemocy;
  • upowszechnienie informacji dotyczącej możliwości uzyskania pomocy ze strony odpowiednich służb oraz instytucji;
  • systematyczne pogłębianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie;
  • zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Projekt będzie realizowany w okresie od czerwca 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Informacje o terminach i planowanych działaniach udostępniane będą na bieżąco na stronie internetowej www.pcprketrzyn.pl

 

GRUPA WSPARCIA