DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

KAMPANIA BIAŁA WSTĄŻKA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie uprzejmie informuje, że w ramach akcji „OTWARTE DRZWI” dotyczącej Kampanii „Biała Wstążka” zainicjowało w dniu

1 grudnia 2017 roku w godzinach

15:00-17:00 dyżur pracownika socjalnego

16:00-17:00 dyżur psychologa.

 

KOMUNIKAT

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE LEGITYMACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH !  (PISMO DO POBRANIA)


 

 


Więcej…

 

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań, warunki brzegowe oraz określił terminy naboru wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl. W związku z planem przystąpienia przez Powiat Kętrzyński do realizacji w/w programu, proszę o informację zwrotną dotyczącą Państwa zainteresowania udziałem w poszczególnych obszarach programu do dnia 3 listopada 2017 roku przesłaną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

Poniżej do pobrania Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018r.

 

Polsko-belgijska współpraca w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie